Przejdź do treści

Java

Na serwerach SMALL.PL Java jest dostępna w wersjach OpenJDK: 11 (domyślnej), 1.8 (8), 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 oraz 22.

Zmiana wersji Java

Aby zmienić wersję Java z domyślnej 11 pod poleceniem java należy ustawić zmienną odpowiadającej danej wersji:

export JAVA_VERSION="8"
export JAVA_VERSION="11"
export JAVA_VERSION="15"
export JAVA_VERSION="16"
export JAVA_VERSION="17"
export JAVA_VERSION="18"
export JAVA_VERSION="19"
export JAVA_VERSION="20"
export JAVA_VERSION="21"
export JAVA_VERSION="22"

Dostępne są również polecenia: java8, java11, java15, java16, java17, java18, java19, java20, java21 oraz java22.

Pamięć RAM

Aby ograniczyć pamięć RAM dostępną procesowi java należy go uruchomić z opcją
-Xms<pamięć> -Xmx<pamięć>
gdzie <pamięć> to ilość pamięci, na przykład 1g, 128m, 1024k.

Dodatkowo można użyć -XX:MetaspaceSize=<pamięc> -XX:MaxMetaspaceSize=<pamięć> aby ustawić Permanent Generation - miejsce, gdzie są przetrzymywane pliki klas, które są wynikiem skompilowanych klas i stron jsp. W momencie osiągnięcia maksimum miejsca wirtualna maszyna java uruchamia Full Garbage Collection. Gdy Full Garbage Collection po wyczyszczeniu starych klas bez referencji nadal nie będzie miejsca na nowo wygenerowane wtedy maszyna wirtualna javy wyłączy się z błędem Out-of-Memory Error (OOME).

Istnieje również możliwość skorzystania z parametru -Xss<pamięć> w celu ustawienia rozmiaru stosu dla każdego wątku Javy. W takim stosie są trzymane adresy do pamięci zwracanych przez funkcję obiektów, argumenty do funkcji itp.

Zobacz też

GlassFish
Tomcat
WildFly