Przejdź do treści

Binexec

Binexec pozwala na zarządzanie możliwością uruchamiania własnego oprogramowania na serwerze Small.pl.

DevilWEB

Po zalogowaniu się do panelu administracyjnego zarządzanie możliwością uruchamiania własnego oprogramowania znajduje się w zakładce Dodatkowe usługi. Po kliknięciu Uruchamianie własnego oprogramowania pokaże się status Binexec. Z prawej znajduje się przycisk (przełącznik) do umożliwienia zmiany włączenia, bądź wyłączenia możliwości uruchamiania własnego oprogramowania. Jeżeli w między czasie była aktywna sesja połączenia się poprzez SSH to należy rozłączyć się i ponownie połączyć poprzez SSH.

BinExec

Devil

Zarządzanie jest również możliwe z linii poleceń komendą devil binexec on|off.
on włącza, a off wyłącza możliwość uruchamiania własnego oprogramowania. Po wykonaniu tej operacji należy się wylogować i zalogować ponownie.