Przejdź do treści

FTP

FTP to protokół komunikacyjny, który umożliwia przesyłanie plików. Do przesyłania wrażliwych danych takich jak hasła polecamy protokół SFTP lub FTPS. Zarządzanie kontami jest dostępne z panelu administracyjnego i po zalogowaniu poleceniem devil ftp.

DevilWEB

Konfiguracja serwera FTP znajduje się w zakładce FTP.

Dodawanie konta

Aby dodać konto FTP należy kliknąć + Dodaj konto. W polu nazwa użytkownika należy wpisać dowolny login. Trzeba również wybrać do którego katalogu (i jego podkatalogów) dane konto będzie miało dostęp. Może to być katalog domowy, katalog konkretnej strony WWW, bądź dowolny wybrany katalog znajdujący się w katalogu domowym. Należy również wpisać hasło, bądź je wylosować przyciskiem Losowe hasło. W zaawansowanych ustawieniach można wybrać quotę - limit powierzchni dyskowej dostępnej dla tworzonego konta.

Dodawanie konta FTP

Devil

Konfiguracja serwera FTP jest również możliwa z shella za pomocą modułu devil ftp.

Dodawanie i usuwanie konta

Dodawanie konta odbywa się za pomocą polecenia devil ftp add NAZWA_UZYTKOWNIKA KATALOG QUOTA, gdzie argumentami są:

 • NAZWA_UZYTKOWNIKA - nazwa użytkownika FTP,
 • KATALOG - ścieżka docelowa, która musi znajdować się w obrębie katalogu domowego użytkownika;
 • QUOTA - limit powierzchni dyskowej, przykład: 2G, 300M.

Usuwanie konta odbywa się za pomocą polecenia devil ftp del NAZWA_UZYTKOWNIKA.

Uwaga

Po usunięciu konta FTP nie są usuwane żadne pliki ani katalogi. Należy zrobić to ręcznie z menedżera plików w panelu DevilWEB, programem do FTP, bądź poleceniem rm z powłoki shell.

Modyfikacja konta

Zmiana hasła konta FTP odbywa się za pomocą polecenia: devil ftp passwd NAZWA_UZYTKOWNIKA.

Zmiana obecnego limitu powierzchni dyskowej odbywa się za pomocą polecenia: devil ftp quota NAZWA_UZYTKOWNIKA QUOTA.

Przeliczanie zajętości miejsca

Przeliczyć zajetość miejsca można poleceniem: devil ftp quota NAZWA_UZYTKOWNIKA recalc

Przykłady

Tworzenie użytkownika newuser z dostępem do katalogu docs i bez limitu powierzchni dyskowej.

$ devil ftp add newuser /usr/home/login/docs 0
Hasło:
Potwierdź hasło:
Użytkownik dodany prawidłowo
   Login: f1064_newuser
   Serwer: ftps://s0.small.pl
   Hasło: ******** 

Zmiana hasła użytkownika newuser.

$ devil ftp passwd newuser
Hasło:
Potwierdź hasło:
Hasło zmienione prawidłowo
 Nowe hasło: ********

Zmiana limitu powierzchni dyskowej użytkownika newuser na 20MB.

$ devil ftp quota newuser 20M
[Ok] Quota zmieniona prawidłowo

Usunięcie użytkownika newuser.

$ devil ftp del newuser
[Ok] Konto usunięte prawidłowo

Przykładowe programy

Nazwa Platforma Opis
CoreFTP Lite Windows SSL/TLS działa po włączeniu opcji AUTH TLS. CoreFTP Lite posiada kilka ciekawych opcji, takich jak wyszukiwanie plików, edycja .htaccess, kolejkowanie czy kontrolę transferu.
FileZilla Windows, Linux, Unix, macOS W Site details należy wybrać FTP over TLS (explicit) jako typ połączenia.
CyberDuck macOS Nie trzeba nic ustawiać, aby działał SSL.
Lftp Linux, Unix, macOS SSL/TLS jest wykrywany automatycznie i nie trzeba nic ustawiać, aby działał prawidłowo.
gFTP Linux, Unix Należy skompilować aplikację z obsługą SSL (debianowe paczki posiadają wersję bez obsługi SSL).