Przejdź do treści

Composer

Composer to narzędzie służące do zarządzania zależnościami bibliotek PHP.

Dostępne wersje

  • Composer 2 działa z wersjami PHP od 7.2 do 8.1. Dostępny jest pod poleceniem: composer2
  • Composer 1 działa ze wszystkimi wersjami PHP od 5.6 do 8.1. Dostępny pod poleceniem: composer

Zmiana wersji Composer

Zmiana domyślnej wersji composer (1.0) na composer (2.0):

mkdir ~/bin
ln -s /usr/local/bin/composer2 ~/bin/composer
echo 'export PATH=$HOME/bin:$PATH' >> $HOME/.bash_profile
source $HOME/.bash_profile

Instalacja

Można również skorzystać z własnej wersji Composer. W tym celu należy wykonać poniższą instrukcję: Przed przystąpieniem do instalacji należy włączyć możliwość korzystania z własnego oprogramowania - Binexec. Aby zainstalować Composer należy użyć następujących poleceń:

$ mkdir composer && cd composer 
$ curl -sS https://getcomposer.org/installer | php
#!/usr/bin/env php
All settings correct for using Composer
Downloading...

Composer successfully installed to: /usr/home/login/composer/composer.phar
Use it: php composer.phar
$ mv composer.phar composer
$ echo 'export PATH=$HOME/composer:$PATH' >> $HOME/.bash_profile

Aby wybrać inną wersję PHP CLI dla Composer niż domyślna należy wykonać poniższe polecenia. W miejsce X należy wstawić wybraną wersję PHP: 70 dla 7.0, 71 dla 7.1 oraz 72 dla 7.2 i tak dalej.

$ mkdir ~/bin && ln -s /usr/local/bin/phpX ~/bin/php
$ echo 'export PATH=$HOME/bin:$PATH' >> $HOME/.bash_profile
$ source $HOME/.bash_profile