Przejdź do treści

Redmine

Redmine to otwarty system do zarządzania projektami z bugtrackerem.

Przed przystąpieniem do instalacji należy:

 1. Zalogować się na konto poprzez SSH.
 2. Zainstalować RVM.
 3. Zainstalować interpreter Ruby.
 4. Dodać Stronę typu Ruby z konfiguracją produkcyjną ze wskazaniem przy pliku wykonywalnym na uprzednio utworzne środowisko RVM - dla wersji 2.7.2 będzie to /home/LOGIN/.rvm/gems/ruby-2.7.2/wrappers/ruby gdzie za LOGIN należy podstawić swój login konta hostingowego
 5. Dodać bazę i użytkownika MySQL.

Przygotowanie bazy danych

Po utworzeniu bazy danych należy dostosować ją do kodowania UTF-8 używanego przez Redmine. W tym celu należy wykonać polecenie:

echo 'ALTER DATABASE `mXXXX_baza` COLLATE utf8_polish_ci' | mysql -hmysqlX.mydevil.net-umXXXX_uzytkownik-p

gdzie:

 • mXXXX_baza - nazwa utworzonej bazy MySQL,
 • mysqlX.mydevil.net - adres serwera bazy danych, należy podmienić X cyfrą serwera
 • mXXXX_uzytkownik - nazwa użytkownika, który ma dostęp do wcześniej utworzonej bazy MySQL.

Po wykonaniu polecenia należy wpisać hasło do bazy danych wspomnianego wcześniej użytkownika.

Instalacja

Przed dalszymy krokami należy przejść w kliencie SSH do katalogu ~/domains/domena/ , gdzie za domena należy podstawić wcześniej skonfigurowaną domenę:

cd ~/domains/domena/

 1. Pobrać najnowszą wersję Redmine ze strony projektu poleceniem fetch -o redmine.tar.gz http://www.redmine.org/releases/redmine-4.2.8.tar.gz.
 2. Wypakować archiwum tar -xzf redmine.tar.gz.
 3. Zmienić nazwę wypakowanego folderu na public_ruby i do niego przejść rm -r public_ruby && mv redmine-4.2.8 public_ruby && cd public_ruby.
 4. Skopiować przykładową konfigurację bazy danych cp config/database.yml.example config/database.yml.
 5. Ustawić w pliku config/database.yml (np. poleceniem: nano config/database.yml) w sekcji production zmienne:
  • database na nazwę utworzonej uprzednio bazy danych (np. m1064_redmine),
  • host na host bazy danych (np. mysqlX.mydevil.net),
  • username na nazwę użytkownika utworzonej bazy danych (np. m1064_redmine),
  • password na hasło utworzonej bazy danych.
 6. Konfiguracja przed instalacją gemu nokogiri do korzystania z systemowych bibliotek bundle config build.nokogiri --use-system-libraries
 7. Zainstalować zależności Redmine bundle install --without development test.
 8. Skonfigurować Redmine i utworzyć szkielet bazy danych. Ostatnie polecenie wywoła pytanie o wersję językową. Aby wybrać polską należy wpisać pl:
  • RAILS_ENV=production bundle exec rake generate_secret_token
  • RAILS_ENV=production bundle exec rake db:migrate
  • RAILS_ENV=production bundle exec rake redmine:load_default_data

Obsługa skrzynki pocztowej pod Redmine

W celu połączenia Redmine ze skrzynką pocztową należy skopiować plik konfiguracyjny poleceniem: cp config/configuration.yml.example config/configuration.yml. Następnie Odkomentować w pliku config/configuration.yml (np. poleceniem: nano config/configuration.yml) linijki poprzez usunięcie znaków "#":

#    delivery_method: :smtp #    smtp_settings: #      enable_starttls_auto: true #      address: "smtp.gmail.com" #      port: 587 #      domain: "smtp.gmail.com" # 'your.domain.com' for GoogleApps #      authentication: :plain #      user_name: "your_email@gmail.com" #      password: "your_password"

Uzupełnić danymi swojej skrzynki pocztowej. Można skorzystać z utworzonej w darmowej subdomenie LOGIN.smallhost.pl.

Domyślne dane do logowania

Domyślne dane do logowania to admin / admin. Należy pamiętać po zmianie danych po zalogowaniu się do Redmine.

Odnośniki zewnętrzne

Kategoria:Poradniki Kategoria:Ruby