Przejdź do treści

Konfiguracja DNS

Po delegacji własnej domeny na nasze serwery DNS można przystąpić do konfiguracji. Zmiana rekordów jest dostępna z panelu administracyjnego lub po zalogowaniu na SSH poleceniem: devil dns.

Uwaga

Jeżeli przy dodawaniu strony WWW w panelu DevilWEB nie została odznaczona opcja Obsługa DNS (znajdująca się w zaawansowanych ustawieniach) należy ominąć tę konfigurację.

DevilWEB

Po zalogowaniu się do panelu administracyjnego zarządzanie DNS znajduje się w zakładce Strefy DNS. Po kliknięciu pokazuje się lista stref DNS. Dla każdej domeny można zmieniać wpisy.

Strefy DNS

Dodanie domeny

Aby dodać domenę należy kliknąć + Dodaj nową strefę. Należy wpisać domenę. W zaawansowanych ustawianiach można wybrać jakie wpisy odnośnie poczty mają zostać dodane.

Dodanie strefy DNS

Edycja rekordów

Po kliknięciu przycisku Edytuj ukazuje się lista wpisów dla danej domeny.

Edycja strefy DNS

Aby dodać nowy wpis należy kliknąć + Dodaj nowy wpis i wybrać typ oraz wypełnić pozostałe pola.

Dodanie nowego wpisu DNS

Devil

Konfiguracja rekordów DNS jest również możliwa z poziomu shella za pomocą modułu devil dns.

Dodanie i usunięcie rekordu

Dodanie rekordu DNS odbywa się jednym z podanych poniżej poleceń:

devil dns add DOMENA
devil dns add DOMENA REKORD TYP_REKORDU ZAWARTOŚĆ [TTL]
devil dns add DOMENA REKORD TYP_RECORDU CAA_TAG ZAWARTOŚĆ [TTL]
devil dns add DOMENA REKORD TYP_REKORDU PRIO ZAWARTOŚĆ [TTL]
devil dns add DOMENA REKORD TYP_REKORDU PRIO WAGA ZAWARTOŚĆ [TTL]
gdzie argumentami są:

 • DOMENA - nazwa domeny
 • REKORD - rekord DNS
 • TYP_REKORDU - typ rekordu: A, AAAA, CNAME, MX, NS, SRV, TXT, CAA
 • ZAWARTOŚĆ - zawartość rekordu (adres IP lub domena, w zależności od wybranego typu)
 • TTL - TTL rekordu DNS
 • CAA_TAG - Tag CAA: issue, issuewild, iodef, contactemail, contactphone
 • PRIO - Priorytet rekordu
 • WAGA - Waga rekordu

Aby usunąć domenę ze strefy DNS należy skorzystać z polecenia: devil dns del DOMENA
Usunięcie rekordu odbywa się za pomocą polecenia: devil dns del DOMENA ID_REKORDU

Lista domen i rekordów

Aby uzyskać listę domen w strefie DNS należy skorzystać z polecenia: devil dns list
Listę rekordów wraz z numerami id można uzyskać za pomocą polecenia:
devil dns list DOMENA

Szablony

Lista szablonów jest dostępna za pomocą polecenia: devil dns templates. Aby zastosować wybrany szablon należy użyć polecenia devil dns add DOMENA SZABLON_DNS - gdzie SZABLON_DNS to nazwa szablonu.

Przykłady

 • Utworzenie nowej strefy:
  devil dns add mojadomena.pl

 • Dodanie rekordu A do domeny:
  devil dns add mojadomena.pl mojadomena.pl A 1.2.3.4

 • Dodanie subdomeny z innym adresem rekordu A:
  devil dns add mojadomena.pl subdomena.mojadomena.pl A 5.6.7.8

 • Dodanie rekordu CAA pozwalającego wystawcy Let's Encrypt na wygenerowanie certyfikatu SSL:
  devil dns add example.com example.com CAA issue letsencrypt.org

 • Usunięcie rekordu (ID rekordu otrzymane z devil list mojadomena.pl):
  devil dns del mojadomena.pl 12345

 • Usunięcie całej strefy:
  devil dns del mojadomena.pl

 • Dodanie rekordów do obsługi poczy Google (GMail):
  devil dns add mojadomena.pl googlemail

lub:

devil dns add mojadomena.pl mojadomena.pl MX 1 ASPMX.L.GOOGLE.COM 3600
devil dns add mojadomena.pl mojadomena.pl MX 5 ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COM 3600
devil dns add mojadomena.pl mojadomena.pl MX 5 ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COM 3600
devil dns add mojadomena.pl mojadomena.pl MX 10 ALT3.ASPMX.L.GOOGLE.COM 3600
devil dns add mojadomena.pl mojadomena.pl MX 10 ALT3.ASPMX.L.GOOGLE.COM 3600

Zobacz też

Typy rekordów DNS
SPF