Przejdź do treści

RVM

RVM to platforma przeznaczona do zarządzania wieloma instalacjami interpretatora Ruby. Użycie RVM ma kilka korzyści, przede wszystkim możliwość ustalenia własnych gemów i ich aktualizacji do wybranych przez siebie wersji.

Instalacja RVM

Raz zainstalowany RVM można później używać dla wszystkich własnych domen.

Informacja

Przed instalacją należy aktywować opcję binexec i przelogować się.

Aby zainstalować RVM należy wykonać następujące polecenia:

$  curl -sSL https://rvm.io/pkuczynski.asc | gpg2 --import -
$  curl -sSL https://rvm.io/mpapis.asc | gpg2 --import -
$  curl -sSL https://get.rvm.io | bash -s stable
(...)
#   Thank you for using RVM!
#   We sincerely hope that RVM helps to make your life easier and more enjoyable!!!
#
# ~Wayne, Michal & team.

In case of problems: http://rvm.io/help and https://twitter.com/rvm_io
$ source .rvm/scripts/rvm

Instalacja interpretera Ruby

Po wykonaniu polecenia rvm list known pojawi się między innymi lista dostępnych wersji interpretera Ruby, która znajduje się w sekcji MRI Rubies. Do instalacji należy użyć polecania:

*$ rvm install 2.7.2 --autolibs=disabled
(...) 
Install of ruby-2.7.2 - #complete
Ruby was built without documentation, to build it run: rvm docs generate-ri
$ gem install bundler
(...)
1 gem installed

Zmienne

Ustawianie zmiennej z poziomu SSH z widocznością dla aplikacji uruchamianej przez Passengera jest możliwe poprzez dopisanie zmiennych do pliku ~/.bash_profile (np. export TESTENV=1).

Uwaga

Zmienne nie zostaną użyte z plików: ~/.bashrc i ~/.shrc

Przebudowa

  • Ruby:

rvm reinstall ruby-X.X.X --autolibs=disabled
gdzie X.X.X to używana wersja Ruby w RVM.

  • Gemów:
gem pristine --all

Odnośniki zewnętrzne