Przejdź do treści

RVM

RVM to platforma przeznaczona do zarządzania wieloma instalacjami interpretatora Ruby. Użycie RVM ma kilka korzyści, przede wszystkim możliwość ustalenia własnych gemów i ich aktualizacji do wybranych przez siebie wersji.

Instalacja RVM

Raz zainstalowany RVM można później używać dla wszystkich własnych domen.

Informacja

Przed instalacją należy aktywować opcję binexec i przelogować się.

Aby zainstalować RVM należy wykonać następujące polecenia:

$ gpg --keyserver hkp://pool.sks-keyservers.net --recv-keys 409B6B1796C275462A1703113804BB82D39DC0E3 7D2BAF1CF37B13E2069D6956105BD0E739499BDB
(...)
gpg: Ogółem przetworzonych kluczy: 1
gpg:          bez zmian: 1
$ curl -sSL https://get.rvm.io | bash -s stable
(...)
#  Thank you for using RVM!
#  We sincerely hope that RVM helps to make your life easier and more enjoyable!!!
#
# ~Wayne, Michal & team.

In case of problems: http://rvm.io/help and https://twitter.com/rvm_io
$ source .rvm/scripts/rvm

Instalacja interpretera Ruby

Po wykonaniu polecenia rvm list known pojawi się między innymi lista dostępnych wersji interpretera Ruby, która znajduje się w sekcji MRI Rubies. Do instalacji należy użyć polecania:

$ rvm install 2.4 --autolibs=disabled
(...) 
Install of ruby-2.10 - #complete
Ruby was built without documentation, to build it run: rvm docs generate-ri
$ gem install bundler
(...)
1 gem installed

Zmienne

Ustawianie zmiennej z poziomu SSH z widocznością dla aplikacji uruchamianej przez Passengera jest możliwe poprzez dopisanie zmiennych do pliku ~/.bash_profile (np. export TESTENV=1).

Uwaga

Zmienne nie zostaną użyte z plików: ~/.bashrc i ~/.shrc

Przebudowa

 • Ruby:

rvm reinstall ruby-X.X.X --autolibs=disabled
gdzie X.X.X to używana wersja Ruby w RVM.

 • Gemów:
gem pristine --all

Odnośniki zewnętrzne