Przejdź do treści

Python

Python to język programowania wysokiego poziomu. Na serwerach Small.pl możliwe jest uruchamianie stron i aplikacji opartych o ten język.

Dostępne wersje

Domyślną wersją języka Python na serwerach Small.pl jest wersja 3.10 - wywołanie polecenia python uruchomi interaktywny interpreter języka właśnie w tej wersji. Oprócz tego dostępne są również polecenia: python2.7, python3.7, python3.8, python3.9, python3.10 oraz python3.11 uruchamiające daną wersję Python.

Virtualenv

Virtualenv to narzędzie służące do tworzenia izolowanych środowisk języka Python. Używanie Virtualenv rozwiązuje podstawowy problem związany z różnymi wersjami dodatkowych bibliotek języka oraz uprawnień - wirtualne środowiska są tworzone całkowicie w katalogu domowym użytkownika, co (razem z dostarczonymi przez virtualenv w standardzie narzędziami) pozwala na pełne, samodzielne zarządzanie zainstalowanymi modułami.

Tworzenie wirtualnego środowiska

Uwaga

Przed przystąpieniem do instalacji należy włączyć możliwość korzystania z własnego oprogramowania - Binexec.

Informacja

W tym poradniku utworzono i wykorzystano katalog /usr/home/LOGIN/.virtualenvs do zgromadzenia wszystkich utworzonych przez użytkownika wirtualnych środowisk. Nowy katalog można utworzyć za pomocą polecenia mkdir /usr/home/LOGIN/.virtualenvs.

Wirtualne środowisko można utworzyć wykonując w wybranym katalogu polecenie virtualenv podając nazwę środowiska jako parametr:

$ cd /usr/home/LOGIN/.virtualenvs
$ virtualenv nazwa_środowiska
New python executable in nazwa_środowiska/bin/python3.10
Also creating executable in nazwa_środowiska/bin/python
Installing setuptools, pip...done.

Takie wywołanie polecenia tworzy nowe środowisko wirtualne wykorzystując domyślną systemową wersję pythona. Za pomocą flagi -p można wskazać inny plik wykonywalny, co w konsekwencji tworzy środowisko wirtualne używając innej wersji języka Python:

$ cd /usr/home/LOGIN/.virtualenvs
$ virtualenv nazwa_środowiska -p /usr/local/bin/python2.7
Running virtualenv with interpreter /usr/local/bin/python2.7
Using base prefix '/usr/local'
New python executable in nazwa_środowiska/bin/python2.7
Also creating executable in nazwa_środowiska/bin/python
Installing setuptools, pip...done.

Aktywacja wirtualnego środowiska

Do uruchomienia skryptu za pomocą interpretera wystarczy podać ścieżkę do nowego pliku wykonywalnego python (/usr/home/LOGIN/.virtualenvs/nazwa_środowiska/bin/python), jednak w celu ułatwienia korzystania z virtualenv, utworzony został skrypt bin/activate, którego załadowanie zmodyfikuje środowisko użytkownika w taki sposób, by ułatwić korzystanie z nowego środowiska.

$ source /usr/home/LOGIN/.virtualenvs/nazwa_środowiska/bin/activate
(nazwa_środowiska) $ 

Po załadowaniu skryptu aktywacyjnego widać, że zmienił się znak zachęty. Na początku została podana nazwa wirtualnego środowiska, w którym użytkownik aktualnie się znajduje. W tym stanie nie trzeba podawać pełnej ścieżki do interpretera, polecenia python, pip oraz easy_install będą wykonywane korzystając z aktualnie wybranego środowiska wirtualnego.

Opuścić dane środowisko można wydając polecenie deactivate.

Strona WWW

Przy dodawaniu strony WWW typu python należy wskazać plik wykonywalny /usr/home/LOGIN/.virtualenvs/nazwa_środowiska/bin/python, aby środowisko virtualenv było używane do obsługi strony.

Rozwiązywanie problemów

Niektóre pakiety instalowane przez polecenie pip wymagają dodatkowych zmiennych, aby kompilacja przebiegła pomyślnie. Przed uruchomieniem pip install pakiet należy wykonać:

export CFLAGS="-I/usr/local/include"
export CXXFLAGS="-I/usr/local/include"

Część pakietów kompiluje się wyłącznie pod GCC, więc aby go wskazać należy wykonać polecenia:

export CC=gcc
export CXX=g++

Można wskazać również inną dostępną wersję GCC.

W przypadku przekraczania limitu procesów systemowych przy instalacji pakietów poprzez pip należy wydać polecenia:

export MAX_CONCURRENCY=1
export CPUCOUNT=1
export MAKEFLAGS="-j1"

I ponowić próbę instalacji.

W przypadku przekraczania ilości procesów systemowych podczas kompilacji pakietu, można użyć polecenia:

cpuset -l 0 pip install nazwa_pakietu
Jeśli cmake jest używany podczas instalacji pakietu skorzystaj z polecenia:
CMAKE_BUILD_PARALLEL_LEVEL=1 pip install nazwa_pakietu

nazwa_pakietu należy zastąpić nazwą instalowanego pakietu.

Restart aplikacji

Restart aplikacji Python można wykonać za pomocą naszego panelu zarządzania usługą w zakładce WWW, lub przy użyciu polecenia systemu zarządzania kontem Devil: devil www restart DOMENA.

Limit procesów dla Phusion Passenger

Możliwość ustawienia ilości procesów dla stron typu python. Składnia polecenia:
devil www options DOMENA processes <ILOŚĆ>

Gdzie:
- DOMENA oznacza domenę WWW typu python
- ILOŚĆ - ilość procesów w przedziale od 1 do 80% procesów systemowych konta hostingowego

Opcja dostępna jest również w panelu DevilWEB: Strony WWWZarządzaj (przy wybranej domenie) ➡ SzczegółyLimit procesów ➡ należy wpisać nową wartość oraz zapisać zmiany przyciskiem Zapisz zmiany.

Pliki statyczne

Wszystkie pliki umieszczone w katalogu /usr/home/LOGIN/domains/DOMENA/public_python/public są obsługiwane jak pliki statyczne. W tym katalogu najlepiej umieścić wszystkie obrazki, skrypty, style, itp. Żądania do plików znajdujących się w tym katalogu nie będą przetwarzane przez procesy Python i nie będą obciążać interpretatora. Na przykład plik /usr/home/LOGIN/domains/DOMENA/public_python/public/robots.txt będzie dostępny pod adresem http://DOMENA/robots.txt.

Zmienne

Ustawianie zmiennej z poziomu SSH z widocznością dla aplikacji uruchamianej przez Passengera jest możliwe poprzez dopisanie zmiennych do pliku ~/.bash_profile (np. export TESTENV=1).

Uwaga

Zmienne nie zostaną użyte z plików: ~/.bashrc i ~/.shrc

Logi

Uwaga

Nie należy usuwać katalogu logs, może to spowodować problemy z działaniem stron typu Node.js, Ruby, Python.

Logi błędów zapisują się do pliku error.log w katalogu /usr/home/LOGIN/domains/DOMENA/logs/.

Czas życia aplikacji

W przypadku braku żądań do strony przez 24 godziny aplikacja jest wyłączana automatycznie i ponownie automatycznie uruchamiana przy pierwszym następnym wejściu. W przypadku zmiany w konfiguracji strony również aplikacja jest automatycznie wyłączana i uruchamiana przy następnym pierwszym wejściu na stronę.

Odnośniki zewnętrzne