Przejdź do treści

SSL

SSL (ang. Secure Socket Layer) zapewnia poufność i integralność transmisji danych, a także uwierzytelnienie serwera, a niekiedy również klienta. Opiera się na szyfrowaniu asymetrycznym oraz certyfikatach X.509. Na serwerach SMALL.PL konfiguracja SSL odbywa się za pomocą panelu administracyjnego DevilWEB oraz polecenia devil ssl.

SNI

Na serwerach SMALL.PL jest możliwość skorzystania z własnego certyfikatu w tradycyjny sposób na własnym uprzednio wykupionym prywatnym adresie IP lub bez niego za pomocą technologii SNI. Należy jednak mieć na uwadze, że SNI nie jest kompatybilne ze wszystkimi starszymi przeglądarkami.

Generowanie darmowych certyfikatów Let's Encrypt

Udostępniamy pełną, automatyczną obsługę darmowych certyfikatów Let's Encrypt łącznie z ich odnowieniami. Generowanie certyfikatów Let's Encrypt jest możliwe zarówno za pomocą panelu DevilWEB i polecenia devil.

Uwaga

Podczas generowania sprawdzane są przez organizację Let's Encrypt wpisy A domeny na zewnętrznych serwerach DNS. Domena musi wskazywać na adres IP web (domyślny adres) lub prywatny adres zakupiony przez użytkownika.

DevilWEB

W celu wygenerowania i dodania certyfikatu Let's Encrypt poprzez panel DevilWEB należy po zalogowaniu się do panelu przejść do SSLStrony WWWZarządzaj (przy wybranym adresie IP) ➡ + Dodaj certyfikat ➡ z listy wybrać Wygeneruj certyfikat Let's Encrypt.

Devil

Aby wygenerować i dodać certyfikat Let's Encrypt za pomocą narzędzia Devil należy wykonać polecenie: devil ssl www add ADRES_IP le le NAZWA_DOMENY gdzie:

 • ADRES_IP - to adres IP, pod którym dostępna jest strona
 • NAZWA_DOMENY - to domena naszej witryny

CSR

Plik CSR (Certificate Signing Request) jest niezbędny do złożenia zamówienia i wystawienia certyfikatu SSL.

Aby wygenerować plik CSR należy zalogować się na konto, a następnie użyć polecenia: openssl req -new -nodes -sha256 -newkey rsa:2048 -out req.pem -keyout cert.key. Wygenerowany w ten sposób plik req.pem należy przesłać do firmy, która udostępni certyfikat. Plik cert.key jest potrzebny po stronie serwera. Należy go bezpiecznie przechowywać i nie udostępniać osobom trzecim. Jego zgubienie uniemożliwi instalację certyfikatu.

Certyfikaty pośrednie

Każda z przeglądarek ma swoją bazę zaufanych wystawców certyfikatów. Nowy wystawca zamiast czekać na aktualizację takiej bazy generuje certyfikat pośredni. Aby tak wydany certyfikat zadziałał należy je połączyć w jeden plik (SSL certificate chains). O kolejności ich połączenia powinien poinformować dostawca. Certyfikat pośredni należy połączyć z certyfikatem dla domeny.

Linux

Aby połączyć certyfikaty pośrednie należy wykonać polecenie cat domena.crt bundle1.crt bundle2.crt bundle3.crt (...) > domena.chained.crt (domena.chained.crt jest efektem naszych działań - łączonym certyfikatem).

Windows

Aby połączyć certyfikat z certyfikatami pośrednimi należy utworzyć nowy plik tekstowy oraz wkleić do niego zawartość pliku z certyfikatem oraz certyfikatami pośrednimi (kolejność certyfikatów pośrednich według informacji od wystawcy certyfikatu). Nowy plik tekstowy zapisujemy pod dowolną nazwą, najlepiej dodając mu na na końcu rozszerzenie .crt.

DevilWEB

Po zalogowaniu się do panelu administracyjnego zarządzanie certyfikatami SSL znajduje się w zakładce SSL. Zarządzanie certyfikatami WWW znajduje się w zakładce WWW. W przypadku braku własnego adresu IP można skorzystać z SNI. Zarządzanie certyfikatami pocztowymi znajduje się w zakładce Pocztai. Po kliknięciu przycisku Zarządzaj przy adresie IP wyświetli się lista certyfikatów dla tego adresu. Aby dodać certyfikat należy przejść do zakładki + Dodaj certyfikat. Należy wybrać plik certyfikatu, plik z kluczem oraz nazwę domeny, na którą został wydany certyfikat.

Zarzadzanie certyfikatami SSL

Devil

Dodawanie i usuwanie certyfikatu WWW

Dodawanie certyfikatu do strony WWW odbywa się za pomocą polecenia devil ssl www add ADRES_IP CERTYFIKAT KLUCZ [NAZWA_DOMENY], gdzie argumentami są:

 • ADRES_IP - prywatny adres IP użytkownika lub serwera WWW w przypadku korzystania z SNI
 • CERTYFIKAT - ścieżka do pliku z certyfikatem
 • KLUCZ - ścieżka do pliku z kluczem SSL nie chronionego hasłem
 • [NAZWA_DOMENY] - nazwa domeny do konfiguracji SNI (opcjonalnie)

Usuwanie certyfikatu WWW odbywa się za pomocą polecenia devil ssl www del ADRES_IP [NAZWA_DOMENY]

Lista certyfikatów WWW

Lista certyfikatów jest dostępna po wykonaniu polecenia devil ssl www list.

Dodawanie i usuwanie certyfikatu dla poczty

Dodawanie certyfikatu dla poczty odbywa się za pomocą polecenia devil ssl mail add ADRES_IP CERTYFIKAT KLUCZ, gdzie argumentami są:

 • ADRES_IP - prywatny adres IP użytkownika
 • CERTYFIKAT - ścieżka do pliku z certyfikatem
 • KLUCZ - ścieżka do pliku z kluczem SSL nie chronionego hasłem

Usuwanie certyfikatu dla poczty odbywa się za pomocą polecenia devil ssl mail del ADRES_IP

Lista certyfikatów dla poczty

Lista certyfikatów dla poczty jest dostępna po wykonaniu polecenia devil ssl mail list.

Pobieranie certyfikatów SSL

Istnieje możliwość pobrania certyfikatów SSL wraz z kluczami z naszej konfiguracji w tym również wygenerowanych za pomocą naszego systemu certyfikatów Let's Encrypt.

DevilWEB

Opcja pobrania certyfikatu dostępna jest w:

 • Dla certyfikatów WWW: SSLStrony WWWZarządzajPobierz
 • Dla certyfikatów poczty: SSLPocztaZarządzajPobierz

Devil

Składania poleceń umożliwiających pobranie certyfikatów:

 • Dla certyfikatów WWW: devil ssl www get ADRES_IP DOMENA
 • Dla certyfikatów poczty: devil ssl mail get ADRES_IP

Konwersja certyfikatu z formatu DER do PEM

Konwersji certyfikatu z formatu binarnego DER do obsługiwanego przez nasz system formatu PEM można dokonać za pośrednictwem polecenia: openssl x509 -inform der -in NAZWA_PLIKU_W_FORMACIE_DER.cer -out WYNIKOWY_PLIK_PEM.crt

Sprawdzić czy wyniki poniższych poleceń są identyczne:

openssl x509 -in WYNIKOWY_PLIK_PEM.crt -pubkey -noout -outform pem | sha256sum

oraz

openssl pkey -in KLUCZ_PRYWATNY.pem -pubout -outform pem | sha256sum