Przejdź do treści

Imapsync

Imapsync to narzędzie pozwalające na migrację kont pocztowych przez IMAP bądź ich backup.

Argumenty

--host1 adres serwera imap z którego będzie przeprowadzana migracja.
--port1 port do połączenia się z host 1 (domyślnie 143).
--user1 login wykorzystywany do uwierzytelnienia na host1.
--host2 adres serwera imap na który będzie przeprowadzana migracja.
--port2 port do połączenia się z host 2 (domyślnie 143).
--user2 login wykorzystywany do uwierzytelnienia na host2.

Przykłady

Migracja wszystkich folderów (oraz maili) z konta user@xxxx.net (serwer IMAP imap.XXXX.net, port IMAP 993, SSL) do konta user@domena.pl (serwer IMAP host2.XXX.net, port IMAP 993, SSL):

imapsync --host1 imap.XXXX.net \
 --port1 993 \
 --user1 user@XXXX.net \
 --ssl1 \
 --host2 host2.XXX.net \
 --user2 user@domena.pl \
 --port2 993 \
 --ssl2 \
 --authmech1 PLAIN \
 --authmech2 PLAIN \
 --addheader

Migracja folderów Drafts, Sent, Trash, Spam i INBOX z konta user@xxxx.net (serwer IMAP imap.XXXX.net, port IMAP 993, SSL) do konta user@domena.pl (serwer IMAP host2.XXX.net, port IMAP 993, SSL) z użyciem separatora "." w przypadku gdy NAMESPACE nie jest wspierany:

imapsync --host1 imap.XXXX.net \
 --port1 993 \
 --user1 user@XXXX.net \
 --ssl1 \
 --host2 host2.XXX.net \
 --user2 user@domena.pl \
 --port2 993 \
 --ssl2 \
 --authmech1 PLAIN \
 --folder Drafts \
 --folder Sent \
 --folder Trash \
 --folder Spam \
 --folder INBOX \
 --authmech2 PLAIN \
 --sep2 "." \
 --prefix2 "" \
 --addheader