Przejdź do treści

Flask

Flask to webowy mikroframework do Pythona na licencji BSD. Na serwerach Small.pl możliwe jest uruchamianie stron opartych o ten framework dzięki zastosowaniu technologii Phusion Passenger.

Wstępna konfiguracja

Do uruchomienia strony napisanej we Flask należy najpierw zadbać o prawidłową konfigurację środowiska oraz domeny. Przed przystąpieniem do dalszych kroków należy upewnić się, że:

  • Dodano środowisko virtualenv dla Python i zainstalowano Flask poleceniem: pip install flask
  • Domena jest prawidłowo dodana i skonfigurowana w naszym systemie DNS.
  • Została dodana strona WWW typu Python oraz ścieżką do pliku binarnego python wewnątrz wcześniej skonfigurowanego środowiska.

Projekt Flask

Głównym katalogiem projektu Flask musi być katalog /usr/home/LOGIN/domains/DOMENA/public_python. Należy również usunąć plik index.html poleceniem: rm /usr/home/LOGIN/domains/DOMENA/public_python/public/index.html

Konfiguracja Phusion Passenger

Ostatnim krokiem jest utworzenie konfiguracji dla serwera Phusion Passenger, który jest odpowiedzialny za uruchomienie aplikacji Flask. Należy w katalogu projektu Flask (/usr/home/LOGIN/domains/DOMENA/public_python) utworzyć plik passenger_wsgi.py i umieścić w nim następującą zawartość, modyfikując linijkę importu:

import sys, os
sys.path.append(os.getcwd())
from aplikacja import app as application

Przykładowy plik aplikacja.py (do umieszczenia w katalogu witryny w celu przetestowania działania Flask):

from flask import Flask
app = Flask(__name__)

@app.route("/")
def hello():
    return "Hello World!"

if __name__ == "__main__":
    app.run()

X-Accel-Buffering

By wyłączyć bufforowanie należy wysłać w nagłówku odpowiedzi nagłówek X-Accel-Buffering: no - przykładowo korzystając z stream_with_context():

resp = Response(stream_with_context(PARAMETRY))
    resp.headers['X-Accel-Buffering'] = 'no'

Odnośniki zewnętrzne

Flask