Przejdź do treści

Rezerwacja portów

Rezerwacji portów można dokonać w panelu administracyjnym DevilWEB bądź za pomocą modułu devil port.

DevilWEB

Aby zarezerwować port należy zalogować się do panelu administracyjnego. Następnie trzeba kliknąć na zakładkę Rezerwacja portów po lewej stronie. Po załadowaniu się listy obecnie zarezerwowanych portów należy kliknąć + Dodaj nowy port. Następnie należy wybrać numer portu (od 1024 do 64000), jego typ oraz opcjonalnie wpisać opis.

Rezerwacja portów

Devil

Rezerwacja portu odbywa się za pomocą polecenia devil port add TYP PORT [OPIS], gdzie argumentami są:

  • TYP - TCP lub UDP
  • PORT - numer z zakresu 1024-64000
  • OPIS - opis zarezerwowanego portu, argument opcjonalny

Usunięcie portu odbywa się za pomocą polecenia: devil port del TYP PORT. Aby wyświetlić listę zarezerwowanych portów należy użyć polecenia: devil port list