Przejdź do treści

Django

Django to otwarty, napisany w Pythonie framework przeznaczony do tworzenia aplikacji WWW. Na serwerach SMALL.PL możliwe jest uruchamianie stron opartych o ten framework dzięki zastosowaniu technologii Phusion Passenger.

Wstępna konfiguracja

Do uruchomienia strony napisanej w Django należy najpierw zadbać o prawidłową konfigurację środowiska oraz domeny. Przed przystąpieniem do dalszych kroków należy upewnić się, że:

 • Dodano środowisko virtualenv dla pythona 3.X (lub 2.7 przy starszych projektach) i zainstalowano Django poleceniem: pip install Django.
 • Domena jest prawidłowo dodana i skonfigurowana w naszym systemie DNS.
 • Została dodana strona WWW typu python wraz ze ścieżką do pliku binarnego python wewnątrz wcześniej skonfigurowanego środowiska.

Projekt Django

Głównym katalogiem projektu Django (tj. katalogiem, w którym znajduje się plik manage.py) musi być katalog /usr/home/LOGIN/domains/DOMENA/public_python. Nazwa projektu Django nie ma znaczenia, dopóki zachowana jest powyższa nazwa katalogu. Należy również usunąć plik index.html poleceniem: rm /usr/home/LOGIN/domains/DOMENA/public_python/public/index.html.

Nowy projekt Django

Nowy projekt Django należy utworzyć w katalogu /usr/home/LOGIN/domains/DOMENA/public_python - najprostszym sposobem utworzenia odpowiedniego projektu jest wydanie następujących poleceń:

cd /usr/home/LOGIN/domains/DOMENA/
rm -rf public_python
django-admin.py startproject public_python

W ostatnim poleceniu można zmienić nazwę public_python na dowolną nazwę projektu - należy wtedy pamiętać, że projekt zostanie utworzony w katalogu o tej właśnie nazwie, którą trzeba zmienić na public_python.

Istniejący projekt Django

Istniejący projekt Django należy umieścić jako katalog /usr/home/LOGIN/domains/DOMENA/public_python. W przypadku gdy projekt nie nazywa się public_python należy zmienić jego nazwę.

Konfiguracja Phusion Passenger

Ostatnim krokiem jest przygotowanie konfiguracji dla serwera Phusion Passenger, który jest odpowiedzialny za uruchomienie aplikacji Django. Należy w katalogu projektu Django (/usr/home/LOGIN/domains/DOMENA/public_python) utworzyć plik passenger_wsgi.py i umieścić w nim następującą zawartość (zależnie od wersji Django), modyfikując linijkę wskazującą nazwę aplikacji (oznaczoną komentarzem):

Django 1.7 i nowsze

import sys, os

sys.path.append(os.getcwd())
os.environ['DJANGO_SETTINGS_MODULE'] = "nazwa_aplikacji.settings" # zmienić 'nazwa_aplikacji' na
                                  # nazwę projektu Django 

from django.core.wsgi import get_wsgi_application
application = get_wsgi_application()

Nazwa aplikacji

Nazwę aplikacji (projektu Django) można odczytać z pliku manage.py poleceniem: grep DJANGO_SETTINGS_MODULE manage.py.

Testowanie konfiguracji

Poprawność konfiguracji dla serwera Phusion Passenger można sprawdzić wydając polecenie python passenger_wsgi.py - jeśli aplikacja nie zwróci żadnych błędów to znaczy, że aplikacja powinna zostać prawidłowo uruchomiona przez serwer.

Uwaga

Polecenie python passenger_wsgi.py sprawdzi jedynie poprawność konfiguracji dla serwera Phusion Passenger - w przypadku błędów samej aplikacji Django, zostaną one obsłużone przez serwer, bądź samo Django.

Błąd uniemożliwiający start aplikacji sprawi, że na stronie zostanie wyświetlony generyczny błąd serwera Phusion Passenger. Błędy w trakcie działania aplikacji zostaną złapane przez Django i ich obsługa jest zależna od konfiguracji samej aplikacji.

Restart aplikacji

Restart aplikacji Django można wykonać za pomocą naszego panelu zarządzania usługą w zakładce WWW, lub przy użyciu polecenia systemu zarządzania kontem Devil: devil www restart DOMENA. Przy restarcie nie są usuwane pliki .pyc.

Limit procesów dla Phusion Passenger

Możliwość ustawienia ilości procesów dla stron typu python. Składnia polecenia:
devil www options DOMENA processes <ILOŚĆ>

Gdzie:
- DOMENA oznacza domenę WWW typu python
- ILOŚĆ - ilość procesów w przedziale od 1 do 80% procesów systemowych konta hostingowego

Opcja dostępna jest również w panelu DevilWEB: Strony WWWZarządzaj (przy wybranej domenie) ➡ SzczegółyLimit procesów ➡ należy wpisać nową wartość oraz zapisać zmiany przyciskiem Zapisz zmiany.

Pliki statyczne

Wszystkie pliki umieszczone w katalogu /usr/home/LOGIN/domains/DOMENA/public_python/public są obsługiwane jak pliki statyczne. W tym katalogu najlepiej umieścić wszystkie obrazki, skrypty, style, itp. Żądania do plików znajdujących się w tym katalogu nie będą przetwarzane przez procesy Python i nie będą obciążać interpretatora. Na przykład plik /usr/home/LOGIN/domains/DOMENA/public_python/public/robots.txt będzie dostępny pod adresem http://DOMENA/robots.txt.

Aby umieścić wszystkie pliki statyczne Django w /usr/home/LOGIN/domains/DOMENA/public_python/public, należy w pliku settings.py dodać:

STATIC_URL = '/static/'
MEDIA_URL = '/media/'

# Zmienna BASE_DIR powinna być utworzona przez Django w pliku settings.py
# Build paths inside the project like this: os.path.join(BASE_DIR, ...)
BASE_DIR = os.path.dirname(os.path.dirname(os.path.abspath(__file__)))

STATIC_ROOT = os.path.join(BASE_DIR, 'public', 'static')
MEDIA_ROOT = os.path.join(BASE_DIR, 'public', 'media')
# albo
# STATIC_ROOT = '/home/LOGIN/domains/DOMENA/public_python/public/static/'
# MEDIA_ROOT = '/home/LOGIN/domains/DOMENA/public_python/public/media/'

Następnie trzeba w konsoli wykonać polecenie python manage.py collectstatic.

Logi

Uwaga

Nie należy usuwać katalogu logs, może to spowodować problemy z działaniem stron typu Node.js, Ruby, Python.

Logi błędów zapisują się do pliku error.log w katalogu /usr/home/LOGIN/domains/DOMENA/logs/.

Czas życia aplikacji

W przypadku braku żądań do strony przez 24 godziny aplikacja jest wyłączana automatycznie i ponownie automatycznie uruchamiana przy pierwszym następnym wejściu. W przypadku zmiany w konfiguracji strony również aplikacja jest automatycznie wyłączana i uruchamiana przy następnym pierwszym wejściu na stronę.

Odnośniki zewnętrzne