Przejdź do treści

Środowisko

Konfiguracja środowiska powłoki bash jest przechowywana w pliku /usr/home/LOGIN/.bash_profile. Aby skorzystać z poniższych przykładów należy je dopisać do powyższego pliku.

Kodowanie

Domyślnym kodowaniem jest UTF-8 i zaleca się do korzystania z niego. Aby zmienić kodowanie na przykład na ISO-8859-2 należy dodać:

export LC_ALL="pl_PL.ISO8859-2"

Edytor

Domyślnym edytorem jest vi. Dla początkujących użytkowników może wydawać się nieintuicyjny. Na serwerach Small.pl zainstalowane są takie edytory jak: nano, vim, ee czy mcedit. Aby zmienić domyślny edytor na nano należy dodać:

export EDITOR="nano"

Kolorowanie ls

Domyślnie na serwerach Small.pl ls koloruje nazwy plików używając domyślnych kolorów BSD. Aby zmienić kolor outputu na ten z GNU należy dodać:

export LSCOLORS="ExGxFxdxCxDxDxhbadExEx"

Można również całkowicie wyłączyć pokazywanie kolorów, dodając następującą linijkę:

unset CLICOLOR

Znak zachęty

Aby zmienić domyślny prompt na Linuksowy należy dodać:

export PS1="\u@\h:\w\\$ "

Zobacz też

Devil
Logowanie