Przejdź do treści

Logi

Logi znajdują się w: /usr/home/LOGIN/domains/DOMENA/logs/

Uwaga

Nie należy usuwać katalogu logs, może to spowodować brak działania stron Node.js, Ruby, Python.

Access log

Logi dostępu do strony (access log) znajdują się w katalogu /usr/home/LOGIN/domains/DOMENA/logs/access/. W panelu zarządzania kontem DevilWEB również istnieje możliwość podglądu logów (1000 ostatnich linii z danego dnia) lub ich pobrania w zakładce: Strony WWWZarządzaj (przy wybranej domenie) ➡ Logi. Logi przechowywane są z ograniczonego okresu do 90 dni.

Error log PHP

Dla PHP error logi procesów PHP można zapisywać do pliku przy pomocy własnej konfiguracji PHP.

Error logi httpd

Logi błedów serwera webowego zapisują się automatycznie do pliku /usr/home/LOGIN/domains/DOMENA/logs/error.log.

Historia logowań do DevilWEB, SSH/SFTP, FTP

Istnieje możliwość poprzez panel DevilWEB sprawdzenia historii logowań do DevilWEB, SSH/SFTP oraz FTP. Funkcjonalność dostępna jest w: InformacjeHistoria Logowań.