Przejdź do treści

WordPress

WordPress to system zarządzania treścią (CMS) napisany w PHP i przeznaczony głównie do tworzenia blogów.

Wstępna konfiguracja

Przed instalacją WordPress należy najpierw zadbać o prawidłową konfigurację samej domeny oraz bazy danych:

 • Utworzyć stronę WWW bez dokonywania edycji opcji w Zaawansowane ustawienia.
 • Wskazać u rejestratora domeny nasze serwery DNS.
 • Utworzyć bazę danych MySQL wraz z użytkownikiem bazy.

Instalacja

Uwaga

Adres serwera MySQL jest zależny od numeru serwera. Dla serwera s0.small.pl będzie to adres mysql0.small.pl, dla serwera s1.small.pl - mysql1.small.pl, dla serwera s2.small.pl - mysql2.small.pl itd. W przykładach użyto adresu mysqlX.small.pl

W celu wykonania instalacji należy uprzednio zalogować się na konto poprzez SSH, następnie:

 1. Przejść do ~/domains/DOMENA/ gdzie DOMENA to nazwa naszej domeny, na której będzie instalowany WordPress, polecenie: cd ~/domains/DOMENA/.
 2. Pobrać archiwum instalacyjne najnowszej wersji CMS:
  fetch https://wordpress.org/latest.zip
 3. Usunąć katalog public_html, wypakować archiwum, zmienić nazwę rozpakowanego katalogu i usunąć zbędne archiwum po rozpakowaniu: rm -r public_html && unzip latest.zip && mv wordpress public_html && rm latest.zip
 4. Wejść na stronę i kontynuować instalację w przeglądarce.
 5. Przy konfiguracji systemu należy podać:
  • adres serwera bazy danych - mysqlX.small.pl
  • nazwa bazy danych - nazwa utworzonej bazy MySQL
  • użytkownik bazy danych - nazwa użytkownika (który ma dostęp do wcześniej utworzonej bazy MySQL),
  • hasło bazy danych - hasło podanego wcześniej użytkownika.
 6. Po zakończeniu instalacji usunąć katalog install poleceniem rm -r public_html/install

Zalecamy zastosowanie pluginu wp admin slug w celu ukrycia standardowego adresu panelu logowania dla administratora.