Przejdź do treści

MongoDB

MongoDB to otwarty, nierelacyjny system zarządzania bazą danych napisany w języku C++. Dane składowane są jako dokumenty w stylu JSON, co umożliwia aplikacjom bardziej naturalne ich przetwarzanie, przy zachowaniu możliwości tworzenia hierarchii oraz indeksowania. Zarządzanie jest dostępne z panelu administracyjnego, po zalogowaniu na SSH poleceniem devil mongo i dostarczanymi w pakiecie aplikacjami konsolowymi, poprzez panel RockMongo oraz przy pomocy adminMongo, który można zainstalować na koncie.

Uwaga

Adres dostępowy do baz MongoDB jest zależny od numeru serwera. Dla serwera s0.small.pl będzie to adres mongo0.small.pl, dla serwera s1.small.pl - mongo1.small.pl, dla serwera s2.small.pl - mongo2.small.pl itd. W przykładach użyto adresu mongoX.small.pl.

DevilWEB

Po zalogowaniu się do panelu administracyjnego zarządzanie bazami MongoDB znajduje się w zakładce MongoDB. Po kliknięciu pokazuje się lista baz danych MongoDB. Dla każdej bazy można zmieniać hasło.

Bazy MongoDB

Nowa baza

Aby dodać nową bazę danych należy kliknąć + Dodaj bazę oraz na następnej stronie wypełnić pola nazwa bazy oraz hasło.

Dodaj Baze MongoDB

Devil

Konfiguracja MongoDB jest również możliwa z poziomu SHELLa za pomocą modułu devil mongo.

Dodawanie i usuwanie bazy

Dodawanie bazy danych MongoDB odbywa się za pomocą polecenia devil mongo db add NAZWA_BAZY, gdzie argumentem jest:

  • NAZWA_BAZY - nazwa bazy danych.

Użytkownik o takim samym loginie co nazwa bazy zostanie utworzony automatycznie.
Po wykonaniu tego polecenia pojawi się pytanie o hasło.

Usuwanie bazy danych MongoDB odbywa się za pomocą polecenia devil mongo db del NAZWA_BAZY, gdzie argumentem jest:

  • NAZWA_BAZY - nazwa bazy danych.

Zmiana hasła użytkownika

Zmiana hasła użytkownika bazy MongoDB odbywa się poleceniem devil mongo passwd NAZWA_BAZY, gdzie argumentem jest:

  • NAZWA_BAZY - nazwa bazy danych, do której hasło jest zmieniane.

Lista baz i użytkowników

Aby otrzymać listę wszystkich baz danych i użytkowników należy skorzystać z polecenia devil mongo list.

Przykłady

Wszystkie poniższe operacje należy wykonywać po uprzednim zalogowaniu się na konto poprzez SSH.

  • Zrzut bazy do katalogu ~/dump/nazwa_bazy:

mongodump -d nazwa_bazy -u nazwa_bazy -p

  • Import bazy, której zrzut znajduje się w katalogu ~/dump/nazwa_bazy:

mongorestore -d nazwa_bazy -u nazwa_bazy ~/dump/nazwa_bazy -p