Przejdź do treści

Autoresponder

Autoresponder / Wiadomość urlopowa jest to automatyczna wiadomość zwrotna o określonej treści.

Konfiguracja autorespondera

Aby rozpocząć konfigurację autorespondera, należy zalogować się na swoje konto pocztowe.

Poczta Small.pl

Następnie przejść do pionowego menu po lewej stronie: UstawieniaFiltryUtwórz

W oknie konfiguracji filtrów należy wypełnić następujące pola:

  • Nazwa filtruAutoresponder (Nazwa własna filtra, dowolna)
  • Filtr włączonyWł.
  • Zakreswszystkich / wybierając inne opcje, umożliwiamy dodanie własnych reguł, np. uruchomienie autorespondera od-do wybranej daty i inne.
  • AkcjeOdpowiedz wiadomością o treści (Dowolna treść zwrotna)
  • Treść (przyczyna nieobecności) ➡ Treść wiadomości, która będzie wysyłana automatycznie.
  • Adres nadawcy odpowiedzi ➡ Adres, z którego będzie wysyłana wiadomość.
  • Moje adresy e-mail ➡ jw. Pole nieobowiązkowe.
  • Temat wiadomości ➡ Tytuł wiadomości autorespondera.
  • Jak często wysyłać wiadomości ➡ W tym miejscu ustawiamy częstotliwość wysłanych odpowiedzi. Zgodnie z przykładem, otrzymując kilka wiadomości z jednego adresu w ustawionym czasie, odpowiedź zostanie wysłana tylko na pierwszą, wysłaną wiadomość.

Następnie zapisujemy zmiany. Stworzony autoresponder jest gotowy do pracy.

Przykładowa konfiguracja autorespondera bez reguł

Roundcube - autoresponder bez reguł

Przykładowa konfiguracja autorespondera z regułami

Informacja

W poniższym przykładzie autoresponder będzie działał od dnia 03-08-2020 do 21-08-2020 włącznie.

Roundcube - autoresponder z regułami