Przejdź do treści

GIT

GIT to otwarty, rozproszony system kontroli wersji.

Uwaga

Adres serwera repozytorium jest zależny od numeru serwera. Dla serwera s0.small.pl będzie to adres repo0.small.pl, dla serwera s1.small.pl - repo1.small.pl, dla serwera s2.small.pl - repo2.small.pl itd. W przykładach użyto adresu repoX.small.pl

DevilWEB

Po zalogowaniu się do panelu administracyjnego zarządzanie repozytoriami znajduje się w zakładce Repozytoria. Po kliknięciu pokazuje się lista repozytoriów. Aby dodać repozytorium należy kliknąć + Dodaj nowe repozytorium i wybrać typ oraz widoczność.

DevilWEB - dodawanie nowego repozytorium

Devil

Konfiguracja repozytorium GIT jest również możliwa z poziomu shella za pomocą modułu devil repo.

Dodawanie i usuwanie repozytorium

Dodawanie repozytorium odbywa się za pomocą polecenia: devil repo repository add git NAZWA_REPO WIDOCZNOŚĆ, gdzie argumentami są:

  • NAZWA_REPO - nazwa repozytorium
  • WIDOCZNOŚĆ - widoczność: pub (publiczna) lub priv (prywatna).

Repozytorium będzie dostępne po protokole HTTP pod adresem: https://repoX.small.pl/git/WIDOCZNOŚĆ/LOGIN/NAZWA_REPO/ oraz po protokole SSH: ssh://LOGIN@repoX.small.pl:~/repo/git/WIDOCZNOŚĆ/NAZWA_REPO/
Usuwanie repozytorium odbywa się za pomocą polecenia: devil repo repository del git NAZWA_REPO. Aby wyświetlić listę repozytoriów należy użyć polecenia: devil repo list.

Modyfikacja repozytorium

Zmiana widoczności repozytorium odbywa się za pomocą polecenia: devil repo repository change git NAZWA_REPO WIDOCZNOŚĆ

Dodawanie i usuwanie użytkowników

Dodawanie kont użytkowników odbywa się za pomocą polecenia: devil repo account add git NAZWA_REPO NAZWA_UŻYTKOWNIKA, gdzie argumentami są:

  • NAZWA_REPO - nazwa repozytorium
  • NAZWA_UŻYTKOWNIKA - login użytkownika repozytorium

Usuwanie konta odbywa się za pomocą polecenia: devil repo account del git NAZWA_REPO NAZWA_UŻYTKOWNIKA. Aby wyświetlić listę użytkowników repozytorium należy użyć polecenia: devil repo list git NAZWA_REPO

Zmiana hasła

Zmiana hasła użytkownika odbywa się za pomocą polecenia: devil repo account passwd git NAZWA_REPO NAZWA_UŻYTKOWNIKA

Hooks

Aby korzystać z funkcjonalności skryptów hooks należy odblokować możliwość wykonywania plików z poziomu konta hostingowego, która jest domyślnie zablokowana.

Publikacja strony WWW

Mechanizm skryptów hooks można wykorzystać do publikacji serwisów WWW.

#!/bin/sh
unset GIT_INDEX_FILE

export DOMAIN=#TU WPISAĆ NAZWĘ DOMENY
export PUBLIC=#TU PODAĆ NAZWĘ KATALOGU ZE STRONĄ, NAZWA ZALEŻY DO TYPU STRONY
export LOGIN=#TU WPISAĆ SWÓJ LOGIN
export VISIBILITY=#pub LUB priv
export REPONAME=#TU WPISAĆ NAZWĘ REPOZYTORIUM

export GIT_WORK_TREE="/usr/home/$LOGIN/domains/$DOMAIN/$PUBLIC/"
export GIT_DIR="/usr/home/$LOGIN/repo/git/$VISIBILITY/$REPONAME/"
/usr/local/bin/git checkout -f
  • Nadać plikowi prawo uruchamiania chmod +x post-receive
  • Sklonować lokalnie repozytorium z serwisem WWW
  • Dokonać zmian na plikach.
  • Wykonać git commit
  • Wypchnąć zmiany do macierzystego repozytorium.
  • Wszelkich kolejnych zmian w plikach serwisu WWW bezwzględnie dokonywać tylko i wyłącznie na dokładnie tym sklonowanym lokalnie z repozytorium serwera Small.pl - nie bezpośrednio z katalogu domeny - po czym wypychać je na serwer.

Zobacz też

Odnośniki zewnętrzne