Przejdź do treści

Catalyst

Catalyst to open-soruce framework do szybkiego tworzenia aplikacji webowych napisany w języku Perl z użyciem architektury MVC (ang. Model-View-Controller).

Wstępna konfiguracja domeny

Do uruchomienia strony napisanej w Catalyst należy najpierw zadbać o prawidłową konfigurację samej domeny. Przed przystąpieniem do dalszych kroków należy upewnić się, że:

Projekt Catalyst

Projekt Catalyst może znajdować się w dowolnym podkatalogu katalogu użytkownika, natomiast w celu zachowania porządku sugeruje się, aby znajdował się w katalogu /usr/home/LOGIN/domains/DOMENA/, gdzie DOMENA to dodana wcześniej domena.

Nowy projekt Catalyst

Aby stworzyć nowy projekt Catalyst należy skorzystać z polecenia catalyst.pl PROJEKT. W wyniku tego polecenia zostanie stworzony podstawowy projekt wraz z katalogami. Następnie trzeba przejść do katalogu projektu: cd PROJEKT i tam wykonać polecenie: perl Makefile.PL. Należy również utworzyć dowiązanie symboliczne dla plików statycznych poleceniem:
ln -s /usr/home/LOGIN/domains/DOMENA/PROJEKT/root/static /usr/home/LOGIN/domains/DOMENA/public_html/public

Uruchomienie serwera

Aby uruchomić serwer należy przejść do katalogu projektu i tam użyć polecenia:

./script/PROJEKT_fastcgi.pl -l ../../fastcgi0.sock

Odnośniki zewnętrzne