Przejdź do treści

Backup

Na serwerach SMALL.PL codziennie wykonywana jest automatyczna kopia zapasowa wszystkich danych znajdujących się w katalogu użytkownika.

Kopie lokalne dostępne są w katalogu: /usr/home/login/backups/local/YYYYMMDD/, gdzie: YYYY to rok, MM to miesiąc i DD to dzień wykonania kopii. Kopie zapasowe zdalne dostępne są z ostatnich 7 dni.

Uwaga

Wykonywana jest również kopia zapasowa baz danych. Aby ją otrzymać należy skontaktować się z nami i podać datę oraz nazwę bazy danych. Backup bazy będzie dostępny w katalogu użytkownika.

Przykłady

Przywrócenie plików katalogu public_html z dnia 8 czerwca 2024 roku godziny 01:00 w nocy, bezpośrednio do katalogu domeny (strona nie powinna być wtedy dodana w panelu lub należy zablokować jej wyświetlanie, np. za pomocą wpisu w pliku .htaccess) przy założeniu, że katalog public_html nie istnieje:

cp -a /usr/home/LOGIN/backups/local/20240608/domains/domena/public_html /usr/home/LOGIN/domains/domena/

Informacja

Dane kopii zapasowcyh nie są wliczane w powierzchnię konta.

Zobacz też

Logowanie kluczem
Przydatne polecenia
Środowisko