Przejdź do treści

Logowanie

Logowanie się do systemów SMALL.PL odbywa się poprzez bezpieczny, szyfrowany protokół SSH (OpenSSH) na standardowym porcie 22 oraz dodatkowych 80 i 433.

Uwaga

Przy pierwszym logowaniu z nowego urządzenia zostanie przedstawiony odcisk palca. Należy porównać go z listą i w ten sposób potwierdzić czy łączymy się do odpowiedniego serwera.

Logowanie się z systemów Windows

Należy ściągnąć program PuTTY. Po jego uruchomieniu w polu Host Name (or IP Address) trzeba wpisać login@serwer. W miejsca login oraz serwer należy wpisać dane z wiadomości e-mail wysłanej przy aktywacji konta. Poniżej należy wybrać SSH z pól Connection type. Następnie trzeba wpisać hasło. Podczas wpisywania hasła nie będą się na ekranie pojawiały gwiazdki bądź inne znaki. Wpisane hasło należy potwierdzić klawiszem Enter.

Logowanie się z systemów UNIXowych (Linux, macOS, *BSD)

Aby zalogować się należy w emulatorze terminala wpisać ssh login@serwer. W miejsca login oraz serwer trzeba wpisać dane z wiadomości e-mail wysłanej przy aktywacji konta. Następnie trzeba wpisać hasło. Podczas wpisywania hasła nie będą się na ekranie pojawiały gwiazdki bądź inne znaki. Wpisane hasło należy potwierdzić klawiszem Enter.

Logowanie się z systemu Android

Polecamy wykorzystanie popularnej i funkcjonalnej aplikacji: JuiceSSH - SSH Client (link).

 1. W pierwszej kolejności należy wybrać Connections
 2. Następnie New Connection (plus w prawym dolnym rogu)
 3. Uzupełnić konfiguracje:
  • Address: adres serwera
  • Identity: wybrać New
  • Wypełnić kolejno:
   • Username: login
   • Password: hasło
   • (bądź alternatywnie) Private key: klucz
  • Zatwierdzić wszystko przyciskiem (prawy górny róg) aż do wyjścia do zakładki Connections
  • Wybrać All i utworzony serwer.

Zobacz też

Logowanie kluczem
Przydatne polecenia
Środowisko
Uwierzytelnianie dwuskładnikowe
Zmiana hasła