Przejdź do treści

Serwer Tomcat

Przygotowanie

Pierwszym krokiem jest skopiowanie serwera do swojego katalogu domowego poleceniem:

 • Tomcat 8.5

cp -r /usr/local/apache-tomcat-8.5 ~/apache-tomcat

 • Tomcat 9.0

cp -r /usr/local/apache-tomcat-9.0 ~/apache-tomcat

 • Tomcat 10.0

cp -r /usr/local/apache-tomcat-10.0 ~/apache-tomcat

Nasępnie należy odblokować Binexec oraz zarezerować 2 porty TCP.

Konfiguracja

W pliku konfiguracyjnym serwera Tomcat /usr/home/LOGIN/apache-tomcat/conf/server.xml należy zmienić numery portów (poprzedzone port=: 8080 oraz 8005) na numery wcześniej zarezerwowanych portów. Dwa pierwsze numery muszą być takie same.

<Connector port="8080" protocol="HTTP/1.1"
      connectionTimeout="20000"
      redirectPort="8443" />
<Connector executor="tomcatThreadPool" 
      port="8080" protocol="HTTP/1.1"
      connectionTimeout="20000"
      redirectPort="8443" />
<Server port="8005" shutdown="SHUTDOWN">

Resztę konfiguracji serwera Tomcat należy ustawić samodzielnie. Po zmianie niezbędnych ustawień należy ustawić zmienną CATALINA_BASE="/usr/home/LOGIN/apache-tomcat" poprzez dodanie jej w nowo utworzonym przez pliku setenv.sh w /usr/home/LOGIN/apache-tomcat/bin/. W miejscu LOGIN należy podać login swojego konta hostingowego. Do tego samego pliku można również wstawić ograniczenie RAM dla serwera Tomcat przy pomocy zmiennej CATALINA_OPTS, przykład:

CATALINA_OPTS='-Xms512m -Xmx1024m'

Serwer Tomcat uruchomia się poleceniem:

~/apache-tomcat/bin/startup.sh

Aby serwer był dostępny na porcie 80/443 należy utworzyć domenę typu proxy z adresem docelowym localhost i portem docelowym takim samym jaki został wpisany w Connector port.

Wiele instancji

Tomcat obsługuje serwowanie wielu aplikacji webowych na jednym serwerze. Aby dodać nową należy zarezerwować dodatkowy port TCP oraz trzeba dopisać do pliku /usr/home/LOGIN/apache-tomcat/conf/server.xml konfigurację nowej strony:

<Service name="webapp">
 <Connector port="35160" protocol="HTTP/1.1" connectionTimeout="20000" redirectPort="8443"/>
 <Engine name="Catalina" defaultHost="localhost">
 <Host name="localhost" appBase="webapp2" unpackWARs="true" autoDeploy="true">
  <Valve className="org.apache.catalina.valves.AccessLogValve" directory="logs"
     prefix="webapp2_access_log" suffix=".txt"
     pattern="%h %l %u %t "%r" %s %b" />
  </Host>
 </Engine>
</Service>

Automatyczne uruchamianie serwera Tomcat

Aby Tomcat startował automatycznie po ponownym uruchomieniu serwera należy utworzyć odpowiednie zadanie w Cron. W formularzu w panelu konta hostingowego po przejściu do Cron należy wybrać uruchamianie po reboot. W przypadku dodawania zadania poprzez SSH utworzyć wpis z @reboot. Wpis uruchamiający serwer:

/bin/sh /usr/home/LOGIN/apache-tomcat/bin/startup.sh