Przejdź do treści

Kotlin

Kotlin to kompatybilny z Javą język programowania. Stosowany najczęściej do pisania aplikacji dla Androida.

Informacja

Na serwerach domyślnie zainstalowany jest Kotlin. Jako alternatywę dla wersji systemowej Kotlina, można skorzystać z poniższego poradnika dotyczącego własnej instalacji.

Instalacja lokalna

Wstępna konfiguracja

  • Włączono możliwość korzystania z własnego oprogramowania: Binexec.

Instalacja Kotlin za pomocą SDKMAN

  • Pobieranie i instalacja SDKMAN:

curl -s "https://get.sdkman.io" | bash

  • Wykonanie exportu:
echo 'export SDKMAN_DIR="$HOME/.sdkman" [[ -s "$HOME/.sdkman/bin/sdkman-init.sh" ]] && source "$HOME/.sdkman/bin/sdkman-init.sh"' >> $HOME/.bash_profile && source $HOME/.bash_profile
  • Instalacja Kotlina:

sdk install kotlin

Uruchomienie testowej aplikacji

  • Utwórz plik hello.kt o zawartości:
// Aplikacja wyświetla napis: "Hello World!"
fun main(args: Array<String>) {
   println("Hello World!")
}
  • Kompilacja aplikacji za pomocą kompilatora Kotlin:

kotlinc hello.kt -include-runtime -d hello.jar

  • Uruchomienie testowej aplikacji za pomocą Javy:

java -jar hello.jar

Odnośniki zewnętrzne

Strona projektu Kotlin
Oficjalna dokumentacja Kotlin
Strona projektu SDKMAN