Przejdź do treści

Web Application Firewall (WAF)

Ochrona Aplikacji Webowych (Web Application Firewall - WAF) - umożliwia automatyczne blokowanie ataków na strony WWW.

Poziomy zabezpieczeń

Dostępnych jest 5 poziomów zabezpieczeń dla stron hostowanych na Small.pl:

  • Poziom 0 - całkowie wyłączenie ochrony.
  • Poziom 1 - podstawowa ochrona przed typowymi atakami ze zmniejszoną czułością blokowania ataków.
  • Poziom 2 - podstawowa ochrona przed typowymi atakami z normalną czułością blokowania ataków.
  • Poziom 3 - bardziej zaawansowana ochrona, która obejmuje dodatkowe zabezpieczenia przed atakami SQL oraz XSS injection.
  • Poziom 4 - przedostatni poziom ochrony, zawiera wszystkie powyższe oraz blokuje ataki zawierające często wykorzystywane przy atakach słowa z listy (keyword lists).
  • Poziom 5 - ostatni poziom - dodatkowo blokuje niektóre znaki specjalne, które często wykorzystywane są przy atakach.

Domyślny poziom ochrony to 1 dla wszystkich nowo dodanych stron.

Uwaga

Włączenie ochrony na poziomach wyższych niż poziom 1 może powodować fałszywe alarmy (false positives), więc jeśli została wygenerowana strona błędu 403 przy normalnym użytkowaniu strony, należy zmniejszyć poziom zabezpieczeń. Fałszywe alarmy można również zgłaszać poprzez skontaktowanie się z nami wysyłając wiadomość e-mail na admin@mydevil.net lub tworząc ticket - podając adres strony, poziom zabezpieczenia oraz datę wystąpienia.

Konfiguracja

DevilWEB

Poziom zabezpieczenia WAF można zmienić przechodząc: Strony WWW (WWW Websites) ➡ Zarządzaj (Manage) ➡ Szczegóły (Details) ➡ Ochrona Aplikacji Webowych (WAF) (Web Application Firewall).

Devil

Po zalogowaniu się na SSH można zmienić poziom WAF przy pomocy polecenia: devil www options DOMENA waf 0|1|2|3|4|5
Przykład: aktywacja poziomu 2 dla strony example.pl:

devil www options example.pl waf 2