Przejdź do treści

SFTP

SFTP to protokół komunikacyjny, który umożliwia szyfrowane przesyłanie plików. Dane do logowania są takie same jak do SSH.

Klienci Multiplaftormowi

FileZilla To multiplatformowy (Windows, Linux, macOS, FreeBSD) rozbudowany graficzny klient protokołów FTP oraz SFTP udostępniony na licencji GNU General Public License. Obsługuje autoryzację dwuskładnikową.

Windows

WinSCP to graficzny klient FTP, SFTP i SCP dla Windows. Po uruchomieniu programu pokaże się okienko, w którym należy wypełnić nazwę hosta, nazwę użytkownika, oraz hasło. Dane dostępowe zostały wysłane e-mailem przy aktywacji konta. Po wprowadzeniu danych można zapisać połączenie przyciskiem Zapisz, bądź połączyć się przyciskiem Logowanie. Aplikacja obsługuje dwuskładnikowe uwierzytelnianie.

Ekran logowania WinSCP

macOS

Cyberduck to graficzny klinet FTP, SFTP i SCP dla macOS. Po uruchomieniu programu należy wybrać Nowe połączenie. Później pokaże się okno, w którym należy wypełnić pole serwer, nazwę użytkownika i hasło oraz należy zaznaczyć Dodaj do Keychain. Dane dostępowe zostały wysłane e-mailem przy aktywacji konta. Po wprowadzeniu danych należy kliknąć przycisk Połącz.

Cyberduck

Systemy UNIXowe

Program sftp z pakietu OpenSSH. Aby się zalogować należy wpisać: sftp LOGIN@SERWER. W miejsca LOGIN oraz SERWER trzeba wpisać dane z e-maila wysłanego przy aktywacji konta. Następnie trzeba wpisać hasło. Podczas jego wpisywania nie będą się na ekranie pojawiały gwiazdki bądź inne znaki. Wpisane hasło należy potwierdzić klawiszem Enter. Po zalogowaniu ukaże się nam znak zachęty sftp >.

  • ? - wyświetla pomoc.
  • put PLIK - wysyła plik na serwer.
  • get PLIK - pobiera plik z serwera.
  • pwd - zwraca katalog roboczy na serwerze.
  • ls - wyświetla listę plików i katalogów w katalogu roboczym na serwerze.
  • cd KATALOG - zmienia katalog roboczy na serwerze.

Są również komendy, które działają na kliencie (lokalnie). Zaczynają się od litery l. Na przykład lpwd wyświetli katalog roboczy na kliencie. Komendy z prefiksem l mają analogiczne działanie na kliencie jak komendy bez tego prefiksu na serwerze. Aplikacja obsługuje dwuskładnikowe uwierzytelnianie.

Aby więcej się dowiedzieć o SFTP wpisz: man sftp

Zobacz też