Przejdź do treści

GlassFish

Serwer GlassFish

Należy zarezerwować 6 portów TCP oraz włączyć binexec. Następnie trzeba skopiować bazowy katalog serwera GlassFish cp -r /usr/local/glassfish-4.1 /usr/home/login/ W pliku konfiguracyjnym domeny GlassFish /usr/home/login/glassfish-4.1/glassfish/domains/domain1/config/domain.xml trzeba przestawić pogrubione fragmenty ustawiając numery zarezerwowanych portów.

Resztę konfiguracji domeny GlassFish należy ustawić samodzielnie. Serwer GlassFish należy uruchomić poleceniem:

/usr/home/login/glassfish-4.1/bin/asadmin start-domain

Aby serwer był dostępny na porcie 80 należy utworzyć domenę typu proxy z adresem docelowym localhost i portem docelowym takim samym jaki został wpisany w http-listener-1.

Category:Java