Przejdź do treści

WildFly

Wildfly jest serwerem aplikacja Javy. Wcześniej znany był jako JBoss AS.

Instalacja

Wstępna konfiguracja

  • Włączenie możliwości korzystania z własnego oprogramowania - Binexec.
  • Zalogowanie na konto poprzez SSH.
  • Pobranie:

W miejscu X należy wstawić daną wersję WildFly.

fetch -o wildfly.tar.gzhttp://download.jboss.org/wildfly/X.Final/wildfly-X.Final.tar.gz

  • Rozpakowanie:

mkdir wildfly && gtar zxvf wildfly.tar.gz -C wildfly --strip-components=1

  • Rezerwacja 7 portów TCP. Dla uporządkowania każdy port został opisany:

devil port add tcpNUM1wf_jb_mngmnt_http devil port add tcpNUM2wf_jb_mngmnt_https devil port add tcpNUM3wf_jb_ajp devil port add tcpNUM4wf_jb_http devil port add tcpNUM5wf_jb_https devil port add tcpNUM6wf_txn_rec_env devil port add tcpNUM7wf_txn_stat_man

Gdzie w miejsce NUM1-NUM7 należy wstawić numery portów do rezerwacji. Porty można rówież zarezerwować poprzez DevilWEB.

Konfiguracja WildFly

Należy edytować plik wildfly/standalone/configuration/standalone.xml. Można skorzystać z dowolnego edytora: nano, vi, ee, mcedit. W miejscu NUM1-NUM7 wstawiamy uprzednio zarezerwowane porty.

Start serwera

Uurchomienie aplikacji:

./wildfly/bin/standalone.sh &

Utworzenie użytkownika WildFly

Aby utworzyć użytkownika aplikacji WildFly należy skorzystać z polecenia:

wildfly/bin/add-user.sh

Automatyczny start po restarcie serwera hostingowego

Dodanie zadania Cron uruchamiającego ponownie WildFly w przypadku restartu serwera:

echo @reboot /usr/local/bin/bash /home/${USER}/wildfly/bin/standalone.sh | crontab -

Deployment

Procedura

Wywołanie wiersza poleceń WildFly:

$ wildfly/bin/jboss-cli.sh

Łączenie do portu wskaznanego jako NUM1.

You are disconnected at the moment. Type 'connect' to connect to the server or 'help' for the list of supported commands. [disconnected /]connect`` ``localhost:NUM1

Deployment pliku .war, podajemy ścieżkę do pliku:

[standalone@localhost:NUM1 /]deploy [sciezka do pliku .war]

Dostęp do aplikacji na portach 80/443

Aby aplikacja dostępna była na zewnątrz poza localhost, należy za pomocą narzędzia devil dodać domene typu proxy.

devil www adddomena_docelowaproxy localhostNUM4/nazwa_pliku_war_bez_rozszerzenia

Gdzie domena_docelowa to nazwa naszej domeny lub jej subdomeny, NUM4 to numer portu http skonfigurowanego do obsługi komunikacji aplikacji. Stronę typu proxy można dodać również poprzez DevilWEB.

Przykład uruchomienia aplikacji

cd ~ git clonehttps://github.com/wildfly/quickstart.git cd ~/quickstart/helloworld && mvn clean package ~/wildfly/bin/jboss-cli.sh [disconnected /]connect`` ``localhost:NUM1 [standalone@localhost:NUM1 /]deploy`` ``~/quickstart/helloworld/target/helloworld.war devil www adddomena_docelowaproxy localhostNUM4/helloworld

Dostęp zdalny do webowego panelu WildFly

W celu umożliwienia zdalnego dostępu do webowego panelu WildFly należy dodać stronę typu proxy kierującą na port oznaczony jako NUM1 (wf_jb_mngmnt_http).

devil www adddomena_docelowaproxy localhostNUM1

Odnośniki zewnętrzne

Category:Java